+32 2 882 64 70       info@snigg.be  
Volg ons

Wat met ondergrondse parkings?

Regelgeving rond het plaatsen van laadpalen in ondergrondse parkings

Wat is verplicht of aangeraden bij het plaatsen van laadpalen in ondergrondse parkings?


Branddetectie

  • Indien het totaal vermogen van de laadinfrastructuur groter is dan 50 kW wordt een branddetectiesysteem verplicht, laadpalen die voor 01/11/2022 zijn besteld vallen nog buiten deze regelgeving. De datum van de bestelbon geeft aan of u binnen deze verplichting valt.
  • Indien er bij bestaande installaties laadpunten worden toegevoegd, en hierdoor het maximale vermogen groter wordt dan 50 kW wordt dit eveneens verplicht. Hou hiermee rekening bij het opmaken van een offerte.


Noodstop

  • Een noodstop die de stroomtoevoer naar de laadpalen aan iedere in en uitgang uitschakelt valt nog steeds onder de bevoegdheden van de regionale brandweerkorpsen. Voorzie dit in je offerte, want de verplichting zal er hoogst waarschijnlijk nog aankomen. Momenteel is het niet verplicht maar aangeraden!


Trimestriële controle

  • Bij een totaal laadvermogen van alle laadpalen groter dan 50 kW is een driemaandelijkse visuele inspectie van de laadpunten verplicht.  De staat van de laadkabels of stopcontacten moet worden gecontroleerd, visuele inspectie van de bedrading, werking differentieels... 
  • De lijst met uitgevoerde controles zal bij de meterkast of tellerkast moeten uithangen.
# AREI
Snigg, Philippe Fontaine 22 januari 2023
Labels
Archiveren

Nieuwe AREI richtlijnen vanaf 01/11/2022
Hoofdstuk 7.22